Foredragsholdere

Cato Zahl Pedersen

Cato Zahl Pedersen bør være et kjent navn for de fleste. Som tenåring klatret han opp i en høyspentmast for å se på utsikten, fikk strøm igjennom kroppen, og falt ned i en steinrøys. Forbrenninger og kompliserte bruddskader førte til at hele venstre og halve høyre arm måtte amputeres.

Tross dette har han vunnet 13 gull og ett sølv i fire forskjellige Paralympics, og utmerket seg ved å ta utfordringer som synes uovervinnelige selv for folk med armer.

Hans «Unarmed»-ekspedisjoner har tatt ham til Sydpolen (1994 – 1995), verdens sjette høyeste fjell Cho Oyu (8.201 moh) i 2005, og nesten til toppen av Mount Everest (2007).

Geir Kåre Resaland

Geir Kåre Resaland er professor ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Han har doktorgrad fra Norges Idrettshøgskole på temaet fysisk aktivitet i skolen, og arbeidet resulterte i Nycomeds forskningspris.

Han var prosjektkoordinator for «Active Smarter Kids» (ASK), et stort forskingsprosjekt om fysisk aktivitet i skolen. Han skal fra høsten 2018 lede Senter for fysisk aktiv læring ved HVL. Resaland har vært medlem av Helsedirektoratets nasjonalt fagråd for fysisk aktivitet. Han er opptatt av fysisk aktivitet i et forebyggende folkehelseperspektiv.

Resaland er en dyktig foreleser som formidler på en populærvitenskapelig måte, samtidig som innholdet har vitenskapelig forankring.

Ine Wigernæs

Ine Wigernæs er tidligere langrennsløper og datter til en av pionerene innen kvinnelangrenn, Ingrid Wigernæs. Ine har representert Norge både i verdenscupen og i Ski-VM 2001. Hun har 7 NM-gull i langrenn, duathlon og vintertriathlon.

Ine Wigernæs har en doktorgrad i fysiologi om stresshormoner og immunsystemet i forbindelse med utholdenhets- og overtrening.

Fra 2006 til 2016 arbeidet hun politisk og strategisk med folkehelse i Valdres og Oppland. Ine er i dag ansatt på NTNU Gjøvik som førsteamanuensis. Ine etablerte bachelorprogrammet «friskliv og lokalt folkehelsearbeid» ved Høyskolen Kristiania 2011-2013.
På vegne av Riddderrennet mottok Ine Idrettens hederspris i 2014 som styre- og arrangementsleder. Ine var en av landets beste skiløpere i årene 2000-2006 med totalt 7 NM-gull i langrenn, duathlon og triatlon.

Egenerfaring kombinert med naturvitenskapelig bakgrunn og en sterk interesse for å formidle verdien av hverdag og rutiner og lokalt folkehelsearbeid og skape ro omkring livsstilsrådene – gir henne et unikt ståsted. Ine har holdt om lag 300 foredrag for politiske partier, kommuner, store og små bedrifter, sanitetskvinner og idrettslag.

Siden 2017 har Ine hatt en egen «snutt-rekke» i NRK radio om «hjertebank og sjelefred» som i stor grad handler om livsstil, endring, kropp, helse, motivasjon og hverdag

Miranda Thurston

Miranda Thurston er professor i folkehelse ved Høgskolen i Innlandet, og prosjektleder for Schools, Learning and Mental Health prosjektet.

Hun ble ansatt som professor i folkehelse ved Høgskolen i Innlandet i August 2011 med ansvar for oppstarten av masterprogrammet i folkehelsevitenskap. Før dette var Miranda leder av Centre for Public Health Research, ved University of Chester i England. I tillegg er hun utdannet lærer og hun har også undervisningserfaring fra England etter hun hadde fullført sin doktorgrad. Miranda har spesielt interesse for forskning innenfor barn og unges helse og wellbeing, og hvordan omgivelser, som skole og familie, påvirker barn og unges utvikling.

Ingeborg Barth Vedøy

Ingeborg er stipendiat ved Høgskolen i Innlandet, hvor hun forsker på sammenhengen mellom skoleprestasjoner, fysisk aktivitet og trivsel. Ved siden av jobber hun som høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet, med ansvar for undervisning på bachelornivå. Før hun ble tatt opp som stipendiat jobbet Ingeborg heltid som høgskolelektor med emneansvar for studiet «Bachelor i folkehelsearbeid». Før dette jobbet hun som prosjektmedarbeider ved Norges Idrettshøgskole i ungKan 2-prosjektet. Hun har også en master i fysisk aktivitet og helse fra Norges idrettshøgskole, i tillegg til praktisk pedagogisk utdanning i kroppsøving fra Høgskolen i Telemark.

Elin Kolle

Elin Kolle er prorektor ved Norges idrettshøgskole. Hun har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole innen kartlegging av fysisk aktivitet og fysisk form blant norske barn og ungdom.

Hun ble ansatt som førsteamanuensis ved Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole i 2013. Elin har siden 2005 vært involvert i en gruppe som arbeider med å kartlegge fysisk aktivitetsnivå og fysisk aktivitetsvaner i den norske befolkningen. De siste årene har hun vært prosjektleder for prosjektet «School in motion» (ScIM). Dette er et stort forskningsprosjekt som undersøkte effekten av økt tid til fysisk aktivitet og kroppsøving på ungdomsskoleelevers fysiske helse, psykiske helse, læring og læringsmiljø.

Ingeborg Omdal Lykseth

Ingeborg har gjennom sin mangfoldige bakgrunn stor bredde i sin fagkrets, fra psykiatri og coaching, til filmregi og som prosessleder på workshops, som foredragsholder og som inspirator. Hun har utviklet og etablert et helt unikt og sammesatt program med elementer fra flere av disse fagfeltene, FROG Online Identity. Ingeborg ble i 2012 kåret til årets sosiale entprenør av FERD-konsernet.

Ingeborg har i mange år levert coaching både til enkeltpersoner og grupper gjennom samtaler og ulike workshops og kurs både i Norge og i utlandet.   Ingeborg har coachet og trent mange mennesker gjennom flere år både i kortere og lengre livsløp.

Hun har holdt kurs, foredrag og workshops blant annet innen temaene entreprenørskap, verdighet, identitet, kommunikasjon, impact, steriotopi, mobbing og rasisme. Som regissør har hun stått bak både viktige informasjonsfilmer og reklamefilmer for både norske og internasjonale selskaper.

Arne Skogsbakken

Arne Skogsbakken er rådmann i Søndre Land kommune. Han har tidligere vært rådmann i Gran. Fra 1985 til 2007 jobbet han i Søndre Land som konsulent hos rådmannen, økonomisjef, assisterende rådmann og kommunalsjef. Han har engasjert seg sterkt i prosjektet Folkehelse Søndre Land 2025 og arbeidet med å redusere andelen unge som står utenfor arbeidslivet.