Ingeborg LyksethWerner Juvik

– Hvorfor snakker vi matematikk, når eleven snakker om å ta livet sitt?

Spørsmålet kommer fra Ingeborg Omdal Lykseth. Hun er gründer og daglig leder i firmaet lyk-z & døtre as, som over mange år har utviklet FROG Online Identity, et treningsprogram i selvutvikling og livsmestring.

Et eksempel på at det nytter

Utenforskap og folkehelse er blant temaene under årets Fysakkonferanse. Her får vi møte Remi Antonio Magnor (33), som etter nesten ni år som arbeidsledig og i dårlig fysisk form, er kommet tilbake i arbeid. 65 kilo lettere og med et optimistisk syn på egen situasjon og fremtid.

Ine Wigernæs til Fysakkonferansen

Programmet for Fysakkonferansen 2019 er straks klart; Ine Wigernæs blir en av foredragsholderne under årets Fysakkonferanse i Hov 19. september.
Geir Kåre Resaland

Professor og inspirator Geir Kåre Resaland kommer til Fysakkonferansen

Professor og inspirator Geir Kåre Resaland blir en av foredragsholderne under årets Fysakkonferanse

Cato Zahl Pedersen til Fysakkonferansen

Idrettsmannen og motivatoren Cato Zahl Pedersen blir en av foredragsholderne.

Flere gymtimer ga bedre resultater på nasjonale prøver

Elever som sitter mindre stille gjør det bedre på nasjonale prøver, viser en ny studie.

Mer glede med fysisk aktivitet i skolen

Økt fysisk aktivitet i skolen gir elevene mer lærelyst, trivsel og bedre konsentrasjon.