Cato Zahl Pedersen til Fysakkonferansen

Programkomiteen for årets Fysakkonferanse er i ferd med å ferdigstille programmet. Blant foredragsholderne er Cato Zahl Pedersen.

Programmet for Fysakkonferansen 2019 er straks på plass, kan arrangør og rektor Knut Solhaug ved Søndre Land ungdomsskole fortelle. Idrettsmannen og motivatoren Cato Zahl Pedersen blir en av foredragsholderne.

– Vi legger igjen opp til et solid program, som dekker både fysisk aktivitet i skolen, folkehelse og utenforskap. Derfor er det også gledelig at vi blant andre har Cato Zahl Pedersen på listen over foredragsholdere i år, sier Solhaug.

Cato Zahl Pedersen bør være et kjent navn for de fleste. Som tenåring klatret han opp i en høyspentmast for å se på utsikten, fikk strøm igjennom kroppen, og falt ned i en steinrøys. Forbrenninger og kompliserte bruddskader førte til at hele venstre og halve høyre arm måtte amputeres. Tross dette har han vunnet 13 gull og ett sølv i fire forskjellige Paralympics, og utmerket seg ved å ta utfordringer som synes uovervinnelige selv for folk med armer. Hans «Unarmed»-ekspedisjoner har tatt ham til Sydpolen (1994 – 1995), verdens sjette høyeste fjell Cho Oyu (8.201 moh) i 2005, og nesten til toppen av Mount Everest (2007).


– Viktig konferanse

– Jeg anser dette som en meget viktig konferanse, kanskje den viktigste i barn og unges oppvekst og forhold til fysisk aktivitet. Gjennom min ulykke som 14-åring, fikk fysisk aktivitet et helt annen plass i mitt ungdomsliv. Jeg ønsker å reflektere i perspektivet fra sykeseng til sydpol, over betydningen av fysisk aktivitet og mestringstro – samt hvordan voksenpersoner kan gjøre en vesentlig forskjell, forteller Pedersen.

Fysakkonferansen arrangeres i Søndre Land 19. september, og er et samarbeid mellom Søndre Land kommune og Fylkesmannen i Oppland. Med på laget er barne- og ungdomsskoler i Norge som har erfaring med fysisk aktivitet i skolehverdagen, forskningsmiljøer og andre aktører som har arbeidet med FYSAK over lengre tid.

Kunnskapsdeling
Konferansens mål er å skape en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling knyttet til fysisk aktivitet i skolen. Fysakkonferansen skal videreformidle erfaringer høstet ved ulike skoler, samt gi innspill og ideer som gjør at FYSAK kan bli en suksess også for andre.

Programmet for konferansen blir publisert medio juni, men det er allerede nå mulig å melde seg på.