Et eksempel på at det nytter

Utenforskap og folkehelse er blant temaene under årets Fysakkonferanse. Her får vi møte Remi Antonio Magnor (33), som etter nesten ni år som arbeidsledig og i dårlig fysisk form, er kommet tilbake i arbeid. 65 kilo lettere og med et optimistisk syn på egen situasjon og fremtid.

Remi er eksemplet på at Søndre Land kommunes satsing Folkehelse 2025 og innsats fra Vekstbedriften Sølve gir resultater. I en samtale med rektor Knut Solhaug vil Remi fortelle om sine erfaringer og veien fra håpløshet til en positiv hverdag.

 

Programmet klart
Programmet for Fysakkonferansen 2019 har ellers forsker og folkehelsekoordinator Ine Wigernæs, professor Geir Kåre Resaland og idrettsmannen og motivatoren Cato Zahl Pedersen på programmet.

– I tillegg kommer professor Miranda Thurston og stipendiat Ingeborg Barth Vedøy fra Høgskolen i Innlandet og presenterer resultatene fra sitt treårige forskningsprosjekt om skole, læring, fysisk aktivitet og psykisk helse, forteller leder for programkomiteen, Knut Solhaug.

 

Erfaringsutveksling
Fysakkonferansen arrangeres i Søndre Land 19. september, og er et samarbeid mellom Søndre Land kommune og Fylkesmannen i Oppland. Med på laget er barne- og ungdomsskoler i Norge som har erfaring med fysisk aktivitet i skolehverdagen, forskningsmiljøer og andre aktører som har arbeidet med FYSAK over lengre tid.

Konferansens mål er å skape en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling knyttet til fysisk aktivitet i skolen, folkehelse og livsmestring. Fysakkonferansen skal videreformidle erfaringer høstet ved ulike skoler og andre arenaer, samt gi innspill og ideer som gjør at FYSAK kan bli en suksess også for andre.