Flere gymtimer ga bedre resultater på nasjonale prøver

Elever som sitter mindre stille gjør det bedre på nasjonale prøver, viser en ny studie. 2000 elever har vært med i undersøkelsen.

Ungdomsskoleelever som får to timer ekstra med fysisk aktivitet i uken får bedre resultater både i lesing og regning, rapporterer NRK. De presenterer tall fra et forskningsprosjektet i regi av Norges idrettshøgskole (NIH), Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør.

Les mer på nrk.no