– Hvorfor skal elevene sitte stille og lære?

Aktiv læring?

Er det virkelig slik at alle barn og unge lærer best ved å sitte stille på stolen ved pulten? (Foto: Bjørn H Stuedal)

– Er det virkelig slik at barn og unge lærer best ved å sitte stille på stolen ved pulten? Kan det være at noen, eller til og med mange elever, lærer bedre med en variert, aktiv og praktisk skolehverdag?

Disse spørsmålene stiller Geir K. Resaland, professor ved Høgskulen på Vestlandet og leder ved Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL). Han har forsket på fysisk aktivitet i skolen i 15 år.

– Seksårsreformen hadde gode intensjoner, men dessverre tyder mye på at den har ført til at mange elever nå opplever en teoritung skoledag, med mye stillesitting. Dette kan føre til at elever kjeder seg på skolen og får mindre motivasjon for å lære.

Geir Kåre Resaland

Geir Kåre Resaland, professor ved Høgskulen på Vestlandet og leder ved Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL), har forsket på fysisk aktivitet i skolen i 15 år. (Foto: Bjørn H Stuedal)

Mer aktiv læring
Han tror at framtidens skole er mindre stillesittende og mer aktiv, praktisk og variert.

– Elevene må selvsagt også i framtiden ha en del av undervisningen ved pulten, men vi må vurdere undervisningsmetoder der elever ikke blir sittende for lenge om gangen. Vi må også forholde oss til at det er et stort samfunnsproblem at vi beveger oss for lite. Skolen er den eneste arenen vi kan nå alle barn og unge i alderen 6-16, og det gjør skolen viktig i et forebyggende folkehelseperspektiv.

Resaland understreker at det er viktig å tenke utover folkehelse i skolen. Han mener det er avgjørende at aktiv skolehverdag må skapes på barnas og lærerens premisser, der aktiviteten fremmer trivsel, motivasjon og bevegelsesglede og oppleves som meningsfull for både lærer og elever.

Skal utdanne 1000 lærere
Senteret han leder, SEFAL, er støttet av Gjensidigestiftelsen. Lokalisert i Sogndal arbeider de nå i partnerskap med skoler over hele landet for å utvikle fysisk aktiv læring som en kvalitetsikret undervisningsmetode som lærere kan nytte i teoretiske fag.

– Fysisk aktiv læring, der barna er fysisk aktive i den faglige undervisningen – gjerne ute i skolegården – kan ha positiv effekt på læringen til elevene, men nøkkelen er lærernes kompetanse. Gjennom SEFAL vil derfor opptil 1000 lærere de neste årene være studenter på Norges første utdanning om fysisk aktive læring, som er en videreutdanning på masternivå, forteller Resaland.

Internasjonalt perspektiv
Resaland og SEFAL arbeider sammen med flere andre land som også har fokus på å skape en mer aktiv skoledag for elever. Gjennom prosjektet ACTivate, som starter i september 2019, vil SEFAL samarbeide med forskere fra fem andre europeiske land om å utvikle fysisk aktiv læring på tvers av landegrensene. Kjernen i både SEFAL og ACTIvate er å styrke lærernes kompetanse i fysisk aktiv læring.

Fysisk aktiv læring

Fysisk aktiv læring, der barna er fysisk aktive i undervisningen – gjerne ute i skolegården – kan ha positiv effekt på læringen til elevene. (Foto: Bjørn H Stuedal)

Fysak-konferansen
Resaland vil presentere prosjektet SEFAL og erfaringene så langt, under Fysakkonferansen i Hov i september.

Her vil også funnene i forskningsprosjektet «School In Motion»i regi av Norges idrettshøgskole, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, og Høgskulen på Vestlandet presenteres.

Fysakkonferansen er en fagkonferanse om fysisk aktivitet i skolen, folkehelse og livsmestring og arrangeres av Søndre Land kommune og Fylkesmannen i Oppland. Med på laget er barne- og ungdomsskoler i Norge som har erfaring med fysisk aktivitet i skolehverdagen, forskningsmiljøer og andre aktører som har arbeidet med FYSAK over lengre tid.

Konferansens mål er å skape en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling knyttet til fysisk aktivitet i skolen. Fysakkonferansen skal videreformidle erfaringer høstet ved ulike skoler, samt gi innspill og ideer som gjør at FYSAK kan bli en suksess også for andre.

Foredragsholdere:

  • Cato Zahl Pedersen, idrettsutøver og motivator
  • Geir Kåre Resaland, professor ved Høgskolen på Vestlandet
  • Elin Kolle, prosjektleder for ScIM prosjektet, Norges Idrettshøgskole
  • Ine Wigernæs, forsker og folkehelsekoordinator, NTNU
  • Ingeborg Omdal Lykseth, lyk-z & døtre
  • Arne Skogsbakken, rådmann Søndre Land kommune