– Hvorfor snakker vi matematikk, når eleven snakker om å ta livet sitt?

Spørsmålet kommer fra Ingeborg Omdal Lykseth. Hun er gründer og daglig leder i firmaet lyk-z & døtre as, som over mange år har utviklet FROG Online Identity, et treningsprogram i selvutvikling og livsmestring.

lyk- z & døtre sin misjon er å hjelpe ungdom som har falt utenfor skole og jobb til å finne sine iboende kvaliteter og unike evner, og med dette komme raskt tilbake til skole og jobb.

Utenforskap blant unge er en stor utfordring for samfunnet, og Søndre Land er en av kommunene der et stort antall unge som står i fare for å havne varig på utsiden av skole, utdanning og yrkesliv. Gjennom prosjektet «Folkehelse 2025» ønsker kommunen å forebygge dette. Blant prosjektene de satser på, er gjennomføring av FROG-kurs.

Tidligere i år gjennomførte ni ungdommer fra Søndre Land programmet. Etter sju uker på FROG-kurs opplevde de å få tilbake mestringsfølelsen og er klare til å bruke ressursene sine til utdanning og arbeid. Alle ni skal nå enten ta opp igjen skolegangen eller søke seg arbeid.

– Vi har veldig gode resultater med disse kursene. På landsbasis er over halvparten av alle deltakere på FROG-kurs i utdanning eller jobb kort tid etter at kurset er gjennomført. Fire år etter deltakelsen er andelen enda høyere. I Telemark ligger vi på 78 prosent, sier Lykseth.

Under Fysakkonferansen vil Lykseth presentere FROG-programmet og vi får også møte Simen Granum og Guro Granseth, to av ungdommene som gjennomførte programmet tidligere i år og høre deres erfaringer.

Fysakkonferansen 2019 har også forsker og folkehelsekoordinator Ine Wigernæs, professor Geir Kåre Resaland og idrettsmannen og motivatoren Cato Zahl Pedersen på programmet.

– I tillegg kommer professor Miranda Thurston og stipendiat Ingeborg Barth Vedøy fra Høgskolen i Innlandet og presenterer resultatene fra sitt treårige forskningsprosjekt om skole, læring, fysisk aktivitet og psykisk helse, forteller leder for programkomiteen, Knut Solhaug.

Fysakkonferansen arrangeres i Søndre Land 19. september, og er et samarbeid mellom Søndre Land kommune og Fylkesmannen i Oppland. Med på laget er barne- og ungdomsskoler i Norge som har erfaring med fysisk aktivitet i skolehverdagen, forskningsmiljøer og andre aktører som har arbeidet med FYSAK over lengre tid.

Konferansens mål er å skape en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling knyttet til fysisk aktivitet i skolen, folkehelse og livsmestring. Fysakkonferansen skal videreformidle erfaringer høstet ved ulike skoler og andre arenaer, samt gi innspill og ideer som gjør at FYSAK kan bli en suksess også for andre.