Jorodd Asphjell (Ap) til Fysak-konferansen

Jorodd Asphjell (Ap) fra Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget skal holde åpningsforedraget under årets Fysakkonferanse.

Asphjell vil presentere hva som ligger i Stortingets ønske om én time fysisk aktivitet hver dag i grunnskolen, hva som er visjonen og målet.

Se programmet her