– Kanskje den viktigste konferansen om barn og unges oppvekst og forhold til fysisk aktivitet

Årets Fysakkonferanse vil gi deg forklaringen på hvorfor skoleelever ikke skal sitte stille i timen, vise at fysisk aktivitet har effekt på skoleresultater, men også at vi må slutte å snakke om matematikk når eleven selv snakker om å ta livet sitt.

– Hvorfor skal elevene sitte stille? Er det virkelig slik at barn og unge lærer best ved å sitte stille på stolen ved pulten? Kan det være at noen, eller til og med mange elever, lærer bedre med en variert, aktiv og praktisk skolehverdag?
Det sier Geir Kåre Resaland, professor ved Høgskulen på Vestlandet og leder ved Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL). Han har forsket på fysisk aktivitet i skolen i 15 år.

Høgskolen på Vestlandet skal de neste fem årene utdanne 1000 lærere innen fysisk aktiv læring. Under Fysakkonferansen vil Resaland presentere dette som er verdens største utdanning innen fysisk læring, der de skal få inn det som mange lærere etterlyser: Kompetanse, metode og utstyr.

Utenforskap
Kampen mot utenforskap er på årets program. Blant foredragsholderne finner du Ingeborg Omdal Lykseth, lyk-z & døtre.
– Hvorfor snakker vi matematikk, når eleven snakker om å ta livet sitt? spør Lykseth. Hun skal presentere FROG-programmet, som har gitt deltagerne hjelp til å snu håpløshet til optimisme og nye planer for livet videre.
Vi får også møte Simen Granum og Guro Granseth, to av ungdommene som gjennomførte FROG-programmet tidligere i år og høre deres erfaringer

 

Forskning
Norges idrettshøgskole, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, og Høgskulen på Vestlandet har gjennom prosjektet “School In Motion” undersøkt effekten av økt fysisk aktivitet på ungdomsskoleelevers helse, læring og læringsmiljø. Deres sluttrapport konkluderer med at to timer ekstra fysisk aktivitet og kroppsøving blant elever på 9.trinnet har flere positive effekter. Prosjektleder Elin Kolle vil presentere funnene i rapporten og også vise hvilken modell som fungerer best.

 

Folkehelse
Hva gjør at vi ikke klarer å ta de gode valgene i hverdagen, og forsterker livsstilsvalg utenforskap? spør Ine Wigernæs, forsker og folkehelsekoordinator, NTNU. For hva skjer når trening og mat ikke er enkelt?

Ine Wigernæs er tidligere langrennsløper og har en doktorgrad i fysiologi om stresshormoner og immunsystemet i forbindelse med utholdenhets- og overtrening. Fra 2006 til 2016 arbeidet hun politisk og strategisk med folkehelse i Valdres og Oppland. Ine er i dag ansatt på NTNU Gjøvik som førsteamanuensis. Ine etablerte bachelorprogrammet «friskliv og lokalt folkehelsearbeid» ved Høyskolen Kristiania 2011-2013.

 

 

Den viktigste konferansen
Fysakkonferansen 2019 har også invitert Cato Zahl Pedersen som foredragsholder. Idrettsutøveren og motivatoren vil reflektere over betydningen av fysisk aktivitet i kampen mot utenforskap.
– Jeg anser dette som en meget viktig konferanse, kanskje den viktigste om barn og unges oppvekst og forhold til fysisk aktivitet, sier han.

 

 

Foredragsholdere:

  • Cato Zahl Pedersen, idrettsutøver og motivator
  • Geir Kåre Resaland, professor ved Høgskolen på Vestlandet
  • Elin Kolle, prosjektleder for ScIM prosjektet, Norges Idrettshøgskole
  • Ingeborg Barth Vedøy, PhD stipendiat ved Høgskolen Innlandet
  • Ingeborg Omdal Lykseth, lyk-z & døtre
  • Arne Skogsbakken, rådmann Søndre Land kommune