Mer glede med fysisk aktivitet i skolen

Økt fysisk aktivitet i skolen gir elevene mer lærelyst, trivsel og bedre konsentrasjon. Det er konklusjonen i bachelor-oppgaven til lærerstudent Synne Rønningen ved Høgskolen i Innlandet.

I arbeidet med sin bacheloroppgave om folkehelse og livsmestring, har hun tatt for seg hvordan et avbrekk med fysisk aktivitet i løpet av skolehverdagen kan påvirke lærelysten og den grunnleggende kompetansen hos elevene.

– Konklusjonen er at fysisk aktivitet gir mer glede og lærelyst, forteller hun.

 

Humor, glede og trivsel

Rønningen intervjuet i arbeidet med oppgaven blant annet lærere ved Søndre Land ungdomsskole, der daglig fysisk aktivitet har vært en del av timeplanen i over 15 år.

– Lærerne jeg intervjuet kunne fortelle at de opplever elevene som mer motiverte og at konsentrasjonen er bedre. Dessuten at det fremmer humor, glede og trivsel – noe som også forplanter seg videre inn i hele undervisningen.

 

Gevinster

Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge skal være aktive i 60 minutter hver dag, og at et avbrekk med fysisk aktivitet i skolehverdagen vil bidra.

– Funnene mine i arbeidet med denne oppgaven bekrefter at slik fysisk aktivitet gir mange gevinster, og at skolene bør stille seg positive til å innføre dette, sier Rønningen.