Geir Kåre Resaland

Professor og inspirator Geir Kåre Resaland kommer til Fysakkonferansen

Professor og inspirator Geir Kåre Resaland blir en av foredragsholderne under årets Fysakkonferanse. 60 minutter fysisk aktivitet i skolen – er det mulig å få til? spør han i sitt foredrag.

Geir Kåre Resaland er professor ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Han har doktorgrad fra Norges Idrettshøgskole på temaet fysisk aktivitet i skolen, og arbeidet resulterte i Nycomeds forskningspris.

Han var prosjektkoordinator for «Active Smarter Kids» (ASK), et stort forskingsprosjekt om fysisk aktivitet i skolen. Han skal fra høsten 2018 lede Senter for fysisk aktiv læring ved HVL. Resaland har vært medlem av Helsedirektoratets nasjonalt fagråd for fysisk aktivitet. Han er opptatt av fysisk aktivitet i et forebyggende folkehelseperspektiv.

Resaland er en dyktig foreleser som formidler på en populærvitenskapelig måte, samtidig som innholdet har vitenskapelig forankring.

 

Programmet snart klart
Det endelige programmet for Fysakkonferansen 2019 er straks på plass, kan arrangør og rektor Knut Solhaug ved Søndre Land ungdomsskole fortelle. I tillegg til Resaland er også idrettsmannen og motivatoren Cato Zahl Pedersen bekreftet som en av foredragsholderne.

– Vi legger igjen opp til et solid program, som dekker både fysisk aktivitet i skolen, folkehelse og utenforskap, sier Solhaug.

Fysakkonferansen arrangeres i Søndre Land 19. september, og er et samarbeid mellom Søndre Land kommune og Fylkesmannen i Oppland. Med på laget er barne- og ungdomsskoler i Norge som har erfaring med fysisk aktivitet i skolehverdagen, forskningsmiljøer og andre aktører som har arbeidet med FYSAK over lengre tid.

Konferansens mål er å skape en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling knyttet til fysisk aktivitet i skolen. Fysakkonferansen skal videreformidle erfaringer høstet ved ulike skoler, samt gi innspill og ideer som gjør at FYSAK kan bli en suksess også for andre.

 

Programmet for konferansen blir publisert medio juni, men det er allerede nå mulig å melde seg på.