Programmet for Fysakkonferansen publisert

Programmet for den første Fysakkonferansen er nå på plass. Johan Kaggestad blir en av foredragsholderne.

Programmet for den første Fysakkonferansen er  nå offentliggjort. Det blir innsalg fra politisk miljø, en innledning om betydning av fysisk aktivitet ved Johan Kaggestad og presentasjon av forskningsprosjektet omkring FYSAK som nå pågår. Deretter blir det presentasjoner og erfaringsoverføring fra skoler som har arbeidet med obligatorisk fysisk aktivitet.

Fysakkonferansen arrangeres i Søndre Land 20.september, og er et samarbeid mellom Søndre Land kommune og Fylkesmannen i Oppland. Med på laget er barne- og ungdomsskoler i Norge som har erfaring med fysisk aktivitet i skolehverdagen, forskningsmiljøer og andre aktører som har arbeidet med FYSAK over lengre tid.

Konferansens mål er å skape en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling knyttet til fysisk aktivitet i skolen. Fysakkonferansen skal videreformidle erfaringer høstet ved ulike skoler, samt gi innspill og ideer som gjør at FYSAK kan bli en suksess også for andre.