Program

10.00 – 10.15

Åpning – kulturelt innslag

10.15 – 10.30

Velkommen

Rektor Knut Solhaug, Søndre Land ungdomsskole
Konferansierer: xxxx og xxxx

10.30 – 11.15

Betydningen av tilrettelegging for fysisk aktivitet.
Refleksjoner i spennvidden fra sykeseng til sydpol

Idrettsutøver og motivator, Cato Zahl Pedersen

11.15 – 12.00

XXXXX

Professor ved Høgskolen på Vestlandet, Geir Kåre Resaland

12.00 – 12.30

30 minutter Fysak

Ingen FYSAK-konferanse uten!
Elever fra Søndre Land ungdomsskole arrangerer og leder obligatorisk FYSAK for alle deltagere.

12.30 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.30

Mer gym ga bedre skoleresultater

Xxx Agder

13.30 – 14.00

Det blir I hvert fall ikke dårligere

Forskere Høgskolen Innlandet

14.30 – 15.00

XXXXXXXXX

Forsker og folkehelsekoordinator Ine Wigernæs

14.30 – 15.00

Pause med forfriskninger

15.00 – 15.30

Tilbake på rett spor

Remi … i samtale med Knut Solhaug

15.30 – 16.00

Frog – en modell som gir resultater…

xxxxxxxxx

16.00 – 16.15

Søndre Land – en modell for folkehelse?

Rådmann Arne Skogsbakken, Søndre Land kommune

16.15

Avslutning – oppsummering

Rektor Knut Solhaug, Søndre Land ungdomsskole

16.30

Bussavganger til OSLO og Oslo Lufthavn Gardermoen