Program

10.00 – 10.15

Åpning – Fysisk Teater

Søndre Land kulturskole

10.15 – 10.20

Velkommen

Rektor Knut Solhaug, Søndre Land ungdomsskole

10.20 – 11.10

Betydningen av tilrettelegging for fysisk aktivitet.
Refleksjoner i spennvidden fra sykeseng til sydpol

Idrettsutøver og motivator, Cato Zahl Pedersen

11.10 – 12.00

Fysisk aktiv læring

Professor ved Høgskolen på Vestlandet, Geir Kåre Resaland

12.00 – 12.30

30 minutter Fysak

Ingen FYSAK-konferanse uten!
Elever fra Søndre Land ungdomsskole arrangerer og leder obligatorisk FYSAK for alle deltagere.

12.30 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.30

School in Motion – 2000 elever kan ikke ta feil:
Flere gymtimer ga resultater

Elin Kolle, prosjektleder for ScIM prosjektet, Norges Idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, og Høgskulen på Vestlandet har gjennom prosjektet School In Motion undersøkt effekten av økt fysisk aktivitet på ungdomsskoleelevers helse, læring og læringsmiljø. Deres sluttrapport ble presentert i april i år, og konkluderer med at to timer ekstra fysisk aktivitet og kroppsøving blant elever på 9.trinnet har flere positive effekter. Forsøket viser at læring i regning og delvis lesing påvirkes positivt av økt fysisk aktivitet. Det er ikke observert noen negative effekter på læring.

Elin Kolle vil presentere funnene i rapporten og også vise hvilken modell som fungerer best.

13.30 – 13.50

Ikke bare Fysak – men X-treme Fysak

Roar Bakken – rådgiver ved Vardal Ungdomsskole
Per Frode Andreassen – lærer og kontaktlærer ved Vardal Ungdomsskole.
Roy Stian Korslund – hovedansvar for fysakordningen ved Vardal Ungdomsskole

Fysak begynner etter hvert å komme på plass på flere skoler i Norge. Ved Vardal Ungdomsskole har de ikke bare fått på plass Fysak, de har gått ett skritt videre; De har X-treme Fysak. Her får elevene bryne seg på isbading i starten av januar, 10-kamp, motbakkeløp og triatlon.

13.50 – 14.10

Pause med forfriskninger

14.10 – 14.40

Når trening og mat ikke er enkelt?
Hva gjør at vi ikke klarer å ta de gode valgene i hverdagen. Forsterker livsstilsvalg utenforskap?

Ine Wigernæs, forsker og folkehelsekoordinator, NTNU

14.40 – 14.55

Tilbake på rett spor

Remi Antonio Magnor i samtale med Knut Solhaug

Remi Antonio Magnor (33) er eksemplet på at Søndre Land kommunes satsing Folkehelse 2025 og innsats fra Vekstbedriften Sølve gir resultater. Etter nesten ni år som arbeidsledig og i dårlig fysisk form, er han nå kommet tilbake i arbeid, er 65 kilo lettere og har et optimistisk syn på egen situasjon og fremtid.

I en samtale med rektor Knut Solhaug vil Remi fortelle om sine erfaringer og veien fra håpløshet til en positiv hverdag.

14.55 – 15.15

Pause med forfriskninger

15.15 – 16.00

Hvorfor snakker vi matematikk når eleven snakker om å ta livet sitt ?

Ingeborg Omdal Lykseth, lyk-z & døtre
I samtale med Simen Granum og Guro Granseth

16.00 – 16.15

Folkehelse Søndre Land 2025 – hvordan forebygge og redusere utenforskap

Rådmann Arne Skogsbakken, Søndre Land kommune

Søndre Land er blant de kommunene der forekomsten av utenforskap er størst. Dette har kommunen tatt tak i, og en kan nå vise til konkrete resultater. Søndre Land kommune har også vært bidragsyter i utarbeidelsen av KS utenforregnskap. Utenforregnskapet viser gevinsten av tidlig innsats. Rådmann Arne Skogsbakken har vært sentral i arbeidet, og han vil i sitt foredrag dele noen av kommunens erfaringer.

16.15

Avslutning – oppsummering

Rektor Knut Solhaug, Søndre Land ungdomsskole

16.30

Bussavganger til Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen